78, Paul Hagen."Fiffer-Revyen 1953", Lille Lise let på

175 kr. 20. juli kl. 16.39