2870 andelsbolig, 1 m2, boligydelse kr. 1000

120.000 kr.