2024 - Carado CV600 Pro -- 681.400 kr

681.400 kr.