2022 - Caravelair ALBA 472 -- 157.195 kr

157.195 kr. 4. maj kl. 12.50