0000 andelsbolig, m2 120, boligydelse kr.

5.544 kr.